Rozhraní administrátora

Admin má kontrolu nad položkami menu v přihlášce, může přidávat akce a nastavovat jejich parametry. Může také přidávat další administrátory a udělovat jim přístup do jednotlivých nastavení přihlášky, akcí (i uživatelům dle potřeb vlastní organizace.)

Přehled akcí a uživatelů

V akcích je možné vyhledávat, filtrovat nebo si je seřadit.

ukázka menu akce

iChytrák rozeznává 3 typy osob.

  1. Administátory. Podle nastavených přístupů mohou přidávat a editovat další uživatele (včetně administátorů a jejich přístupů). Přídávat/editovat akce. Manuálně vytvářet nové přihlášky/cestovní smlouvy (objednávky po telefonu) a editovat stávající (změny dopravy, přiobjednání služeb, storna). Dále mohou nastavovat web přihlášky a vytvářet články v položkách menu.
  2. Uživatele. Zpravidla objednatel (rodič, zákonný zástupce). Může upravovat své údaje a údaje účastníků.
  3. Účastníky. Jsou ve správě svého objednatele, který může upravovat jejich údaje a přihlašovat je na akce.
ukázka menu akce

Je možné nastavit, že některý administátor může pouze přidávat / editovat články a položky menu, ale nemá přístup k uživatelům a přihláškám / cestovním smlouvám.

Typy variant

Typy variant slouží ke specifikování příplatkových služeb (doprava, ubytování) nebo k získání dalších informací o účastníkovi (např.: zda je dítě plavec). Pro každou akci mohou být nastaveny jinak přímo u vytváření akce.

Dělí se na definované a uživatelské. U obou typů je možné nastavit cenu. Při zadání ceny je tato položka součástí ceny v přihlášce/cestovní smlouvě.

  • Doprava
  • Pojištění
  • Ubytování
  • Dieta
ukázka typů variant Přidání typu varianty a její ceny je velmi jednoduché. ukázka typů variant

Definované typy budou sloužit v dalších modulech iChytráka pro generování nástupních seznamů, seznamů pro pojišťovnu nebo diet/alergií účastníků do kuchyně.

Přidání akce

Přidání akce zabere přibližně minutu. Je možné si nastavit maximální počty dětí podle pohlaví, určit vyžadový věk a jak dlouho držet rezervaci pokud není zaplacená. iChytrák se postará o automatické upomínky platby i uvolnění místa pokud platba nebude připsána do expirace.

ukázka menu akce

Pokud máte víc podobných akcí (lišících se např. pouze podle zaměření), je možné využít profily (zeleně podbarvené pole), které vám ušetří čas s vyplňováním toho stejného.

Samozřejmě jde u každé akce nastavit ze seznamu typů varianty, které tábor nabízí. Vybere pouze ty, které se u konkrétního tábora mají nabídnout.

ukázka menu akce

Menu a články

Pro individuální nastavení přihlášky, která se zobrazí zákazníkům, můžete využít menu a články. K vytvoření článku není potřeba znalost značkovacího jazyka HTML. Samozřejmě je možné články napsat i v HTML a stylovat pomocí CSS.

ukázka menu akce

Články pak vložíte do vytvořeného menu, nebo připnete k jinému funkčnímu prvku přihlášky (např. přímo pod přihlášku).

ukázka menu akce

iChytrák vám dává možnost využít jej i pro napsání smluvních a storno podmínek, dát zákazníkům výhody registrace (věrnostní slevy) a spoustu dalšího, o čem je chcete informovat v rámci přihlášení. Vše na jednom místě.

Tuto službu vám přináší TBM, z.s. ©2018 | Napište nám