Automatické zpracování přihlášek na tábory.

Vytvořte si akce, nastavte jejich parametry a věnujte se přípravě tábora. Agendu přihlášek nechte iChytrákovi. Vyzkoušejte ZDARMA!

Začněte hned teď!

Pro koho je iChytrák

Všem organizacím, které pořádají zotavovací akce a zájezdy. Organizacím, které chtějí ušetřit čas a náklady spojené s odbytem.

 • Neziskové organizace

  pořádající zotavovací akce (letní a zimní tábory, víkendovky)

 • Cestovní kanceláře a agentury

  tábory, zájezdy, poznávací výlety

 • Školy

  školní výlety, sezmamovací a adaptační kurzy

 • Všechny organizace

  pořádající akce a pobyty pro skupiny, sportovní a kulturní události

Nejcennější reference

Co iChytrák umí

První rezervační systém vytvořený na míru pro zotavovací akce nabízí bezstarostnou rezervaci účastníků. Rodičům odešle potvrzení o rezervaci tábora a informace k platbě. Upomíná pokud není zaplacená alespoň stanovená záloha. Jednoduchá správa účastníků a editace přihlášek / cestovních smluv.

 • Automatické zpracování přihlášky

  Objednatel dostane vše potřebné e-mailem. Automatická kontrola volných míst.

 • Platby & upomínky

  Eviduje příchozí platby (import z banky). Sám upomíná všechny, kteří mají po splatnosti a informuje administrátora.

 • Nástupní listy (vouchery)

  Generuje a rozesílá všem, kteří mají zaplaceno.

 • Exporty

  Pro nástupní místa, podklady pro management a marketing. Export seznamů pro pojišťovnu.

 • Souhlasy

  GDPR - iChytrák sám hlídá dobu souhlasů. Je možné přidat další vlastní souhlasy.

 • Zdravotní deník

  Generuje kompletní zdravotní deník s dekurzem léku. Posudek zdravotní způsobilosti dětí mohou nahrávat sami rodiče. Vedení záznamů kartiček pojištěnce. Exporty alergií a diet do kuchyně.

 • E-mailing

  Levný a jednoduchý způsob zasílání hromadných reklamních sdělení.

 • Místní poplatky

  Evidence dokladů totožnosti. Vyhovuje zákonu o místních poplatcích. Export dat.

 • Evidence členů

  Základní evidence a hromadné zasílání informačních e-mailů pro členy.

 • API

  Zabezpečeným způsobem můžete přistupovat k datům v databázi. Možnost propojení do vašich informačních systémů (účetnictví, marketing).

Bezpečnost a systém

Šifrované SSL připojení

Bezpečnost dat vždy až na prvním místě. Každou organizaci iChytrák zabezpečí zdarma certifikační autoritou Let´s Encrypt.

Vyhovuje legislativě a GDPR

iChytrák podporuje GDPR. Organizace mohou využít přednastavené základní souhlasy pro uchovávání dat a přímý marketing. iChytrák s osobními daty pracuje podle zákona - po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění služby nebo po dobu vyslovených souhlasů. Vy nemusíte nic hlídat!

Uživatel vidí, jaké údaje jsou o něm uloženy, a kdykoliv se může rozhodout je anonymizovat.

Integrita datové struktury

iChytrák je moderní relační databáze. Jakékoli změny, které mohou ovlivnit údaje jinde v databázi, jsou hlídány s cílem omezit nahodilé chyby provedené uživatelem (pracovníkem vaší kanceláře).

Zrychluje práci díky propojení funkcí - například odstraněním účastníka z přihlášky jej smažete i ze seznamů účastníků akce. Práce se vám neduplikuje, a proto je rychlejší a bezpečnější díky omezení lidských chyb a zapomenutí.

100 % responsivní a rychlý

Stačí vám pouze internetový prohlížeč. Stejně dobře funguje na počítači, tabletu i mobilu. Je rychlý.

Funguje na nejnovějších web technologiích a na Bootstrap 5 pro rychlé a přesné zobrazení napříč všemi zařízeními!

Cena služby

Služba Cena Jak se to počítá
Administrace od 15 Kč Cena za 1 účastníka. K ní získáte veškerou funkcionalitu na neomezenou dobu. Včetně e-mailů souvisejících se správou přihlášky a informačními e-maily k akci.
E-mailing 0.005 Kč Cena za e-mail. Rozeslání reklamních sdělení.
Vzhled přihlášky na míru Od 1 500 Kč Naprogramování vlastního designu stránky s přihláškou. Obecný vzhled přihlášky pouze s úpravou na barvy vaší organizace je ZDARMA!

Pro neziskové organizace s maximálně 100 přihláškami za rok sleva 50 %.

Kontaktujte nás!

Volejte +420 776 773 026 nebo napište e-mail ichytrak@ichytrak.cz.