Automatické zpracování přihlášek na tábory.

Vytvořte si akce, nastavte jejich parametry a věnujte se přípravě tábora. Agendu přihlášek nechte iChytrákovi. Základní modul bez omezení ZDARMA!

Základní modul pro všechny organizace

První rezervační systém vytvořený na míru pro zotavovací akce nabízí bezstarostnou rezervaci účastníků. Rodičům odešle potvrzení o rezervaci tábora a informace k platbě. Upomíná pokud není zaplacená alespoň stanovená záloha. Jednoduchá správa účastníků a editace cestovních smluv / přihlášek.

moduly

Šifrované SSL připojení

Bezpečnost dat až na prvním místě. Každou organizaci iChytrák zabezpečí zdarma certifikační autoritou Let´s Encrypt. Nikdo nepovolený se nedostane k údajům účastníků ani nezíská data o vašich přihláškách a organizaci.

moduly

Podpora GDPR a možnost anonymizace

iChytrák podporuje GDPR. Organizace mohou využít přednastavené základní souhlasy pro uchovávání dat, přímý marketing, fotografie a nastavit si i další uživatelské. iChytrák s osobními daty pracuje podle zákona - po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění služby nebo po dobu vyslovených souhlasů. Vy nemusíte nic hlídat.

Registrovaný uživatel může své údaje kdykoliv upravit, vidí jaké údaje jsou o něm uloženy, a kdykoliv se může rozhodout je anonymizovat.

moduly

Integrita datové struktury

iChytrák je moderní relační databáze. Jakékoli změny, které mohou ovlivnit údaje jinde v databázi, jsou hlídány s cílem omezit nahodilé chyby provedené uživatelem (pracovníkem vaší kanceláře). Například odstranění účastníka z cestovní smlouvy jej smaže i ze seznamů účastníků akce. Práce se vám neduplikuje a proto je rychlejší a bezpečnější díky omezení lidských chyb a zapomenutí.

Využívá funkce nejnovější PHP 7.2 a MySQL 5.1 a vlastní framework.

moduly

Modulový systém - neplaťte za vývoj toho, co děláte jinak

Kompletní iChytrák bude obsahovat 7 modulů, které běžné organizaci ušetří více než 90 % kancelářské práce = mezd. Základní modul je zdarma. Ostatní moduly budeme postupně uvolňovat a budou zpoplatněny. Vy se můžete rozhodnout zda moduly využijete, nebo je pro vás váš současný způsob řešení výhodnější.

moduly

iChytráka neustále vyvíjíme

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Všechny nápady využitelné pro většinu organizací implementujeme do iChytráka a tím ho i pro všechny společně vylepšíme.

Do letních táborů 2019 máme v plánu spustit minimálně moduly: zdravotní deník (včetně automatizované evidence zdravotních posudků), modul pojištění (sám odešle seznamy pojištěných na pojišťovnu po zaplacení nastavené výše zálohy účastnického poplatku).

Organizace, které začnou nyní aktivně využívat iChytráka pro své zotavovací akce budou mít všechny uvolněné moduly zdarma minimálně do konce roku 2019.

Tuto službu vám přináší TBM, z.s. ©2018 | Napište nám